INFORMACJA ZARZĄDU

    W dniu 12.07.2014 odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD WIIARUS w sprawie wyboru stowarzyszenia prowadzącego Ogród. Frekwencja była zaskakująco wysoka gdyż wynosiła 73 osób czyli 56% ogółu (129 działkowców) co pozwoliło na odbycie zebrania w pierwszym terminie.

W wyniku głosowania za pozostaniem w dotychczasowych strukturach PZD było 68 osób, wstrzymało się  osób, nikt nie głosował przeciw. Tak więc ROD „WIARUS” pozostaje w Ogólnokrajowym Stowarzyszeniu PZD.

 Z ostatniej chwili...

    Decyzją wójta gminy Osielsko z dnia 7.8.2014 podjętej w oparciu o nasz wniosek stwierdzono nabycie prawa użytkowania terenu przez ROD „WIARUS” .

Tak więc uregulowana została wreszcie sprawa użytkowania zajmowanego terenu.