Aktualny skład Zarządu ROD „WIARUS”

 

1. Prezes: Andrzej Michalski dz. 20, tel. 601 641 564

2. Zastępca Prezesa: Jacek Rogozinski - działka nr 28, tel. 604 210 195

3. Skarbnik: Waldemar Samól - działka nr 31, tel. 668 133 645

4. Sekretarz: Tadeusz Zasadzki - działka nr 49 tel. 669 048 590

5. Członek Zarządu: Andrzej Kulewicz - działka nr 46, tel. 696 961 100

 

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Przewodniczący               Tadeusz Chmielewski       

2. Z-ca Przewodniczącego     Rafał Sobieraj                     

3. Sekretarz                         Zofia Lewandowska